МИЛИНА СВИТС

"МИЛИНА СВИТС" е нова компанија за производство на кондиторски производи, започна со работа во декември 2014 година во нашите нови погони лоцирани во Штип, Македонија. Нашите производи се застапени на домашниот пазар, како и во Косово, Србија, Босна и Херцеговина...

ул: Гоце Делчев - 159 ( Индустриска зона - север ) Штип, Македонија

+389 (0)32 380 555
+389 (0)78 245 909
info@milinasweets.com

МИЛИНА СВИТС

Добредојдовте

МИЛИНА СВИТС - Краток Историјат

"МИЛИНА СВИТС" е нова компанија за производство на кондиторски производи, започна со работа во декември 2014 година во нашите нови погони лоцирани во Штип, Македонија. Во својата палета на производи имаме две линии на производи: - Милина Колаче, од кои имаме седум видови на чајни пецива - Милина Срцулино, слично на медењак во форма на срце со овошно полнење и какао прелив. Нашите производи се застапени на домашниот пазар, како и во Косово, Србија, Босна и Херцеговина...

 • Милина Свитс

  Компанија за производство на кондиторски производи

 • Милина Свитс

  Компанија за производство на кондиторски производи

 • Милина Свитс

  Компанија за производство на кондиторски производи

 • Милина Свитс

  Компанија за производство на кондиторски производи

 • Милина Свитс

  Компанија за производство на кондиторски производи

 • Милина Свитс

  Компанија за производство на кондиторски производи

 • Краток Историјат

  "МИЛИНА СВИТС" е нова компанија за производство на кондиторски производи, започна со работа во декември 2014 година во нашите нови погони лоцирани во Штип, Македонија. Во својата палета на производи имаме две линии на производи: - Милина Колаче, од кои имаме седум видови на чајни пецива - Милина Срцулино, слично на медењак во форма на срце со овошно полнење и какао прелив. Нашите производи се застапени на домашниот пазар, како и во Косово, Србија, Босна и Херцеговина...

 • Мисија

  Нашата компанија е млада компанија која е основана во 2014 година. Компанијата нуди широк асортиман на кондиторски производи со кои сакаме целосно да ги задоволиме вкусовите на нашите ценети потрошувачи. Работењето на Милина Свитс е ориентирано кон градење на повисоко ниво на задоволство кај веќе постоечките потрошувачи и можност за соработка со нови клиенти.

 • Визија

  Нашата визија и цел е производите на Милина Свитс да станат препознатливи по квалитетот како на домашниот така и на странскиот пазар. Станувајќи широко достапни и конкурентни во однос на цена и квалитет, секогаш ќе работиме во насока на зголемено задоволство кај нашите потрошувачи. Исто така во наредниот период очекуваме и зголемување ( проширување ) на палетата на наши производи.

 • Вредности на фирмата

  ДОВЕРЛИВОСТ – Стремежот кон континуиран квалитет и квантитет на производството е нашиот клуч за стекнување и негување на довербата на нашите потрошувачи. ТИМСКА РАБОТА – Градиме силен, мотивиран и координиран тим како најважен фактор за успехот на компанијата. Ефикасна соработка меѓу вработените на секое хиерархиско ниво е нашиот клуч за квалитет на производите. ПОЧИТ КОН ВРАБОТЕНИТЕ –Вработените сe наше клучно богатство и затоа се трудиме да обезбедиме пријатна работна атмосфера во која посветеноста и толерантноста ќе бидат движечка сила.

 • Наслов на Вашиот текст оди овде

  Вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде. Вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде. Вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде. Вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде.

  Вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде. Вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде. Вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде.

 • Наслов на Вашиот текст оди овде

  Вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде. Вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде. Вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде. Вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде.

  Вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде. Вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде. Вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде, вашиот текст оди овде.